Friss hírek

EGÉSZSÉGVÉDELMI NAP - Mohács

A napokban a járványhelyzet miatt intézményen belül, osztályonként került megrendezésre a szokásos Egészségvédelmi projekt zárásaként az Egészségvédelmi nap is. A tanulók érdeklődőek, fegyelmezettek voltak. Szövegfeldolgozás – ismeret és szókincsgyűjtés, információs kisfilmek megtekintése, interaktív játékos feladatok megoldása, rajzolás voltak a főbb programelemek a hasznos és sikeres napon. Főbb témakörök az egészséges táplálkozás, életmód, káros szenvedélyek, mentális egészség megőrzése voltak.

2020.12.13.
Porthné Tölgyesi Dóra

PÁLYAVÁLASZTÁSI NAP - Mohács

A napokban a járványhelyzet miatt intézményen belül, osztályonként került megrendezésre a szokásos Pályaorientációs nap. A tanulók érdeklődőek, fegyelmezettek voltak. Szövegfeldolgozás – ismeret és szókincsgyűjtés, információs kisfilmek megtekintése, interaktív játékos feladatok megoldása, rajzolás voltak a főbb programelemek a hasznos és sikeres napon.

2020.12.13.
Porthné Tölgyesi Dóra

Márton nap az első osztályban

November 9-én kezdtünk el megismerkedni Szent Márton történetével, és a Márton napi hagyományokkal.
A magyar órákon a gyerekek meghallgatták Szent Márton legendáját, majd a történet illusztrációinak segítségével ők maguk is elmesélhették azt, saját szavaikkal. Ezután az összekeveredett képeket rendezték helyes sorrendbe. A Márton napi témájú dobókockával is játszottunk, melynek segítségével a történet egy-egy részletét idézhették fel és mesélhették el a gyerekek.
Végül a legenda dramatizálása következett, amelyben mindenki szerepelt, jelmezekkel (Márton köpenye, az öreg koldus rongyos ruhája, liba fejpántok és püspöki süveg) és egyéb eszközökkel (Márton kardja, pajzsa, a koldus üres tányérja) is színesítettük a kis „műsort”. A gyerekek ezt rendkívül élvezték, kérték, hogy több szereposztásban is eljátsszuk.
Matematika órákon különböző libás tematikájú számolási feladatokat végeztünk és fejlesztő játékokat játszottunk. A legnagyobb kedvenc pedig Márton legendájának felelevenítése volt a bee-bot segítségével. A robotméhecske végig követte Márton történetének az állomásait, ahová a gyerke irányíthatták.
Ének-zene: Libás mondókákat és énekeket hallgattunk meg énekórán, majd közösen táncoltunk több dalra is (Száz liba egy sorba, Márton napján libát eszünk…).
Technika és tervezés: Közösen megnéztünk egy prezentációt a Márton napi hagyományokról, melyben sok érdekességet hallhattak a gyerekek. A hagyományokhoz kapcsolódóan mi is elkészítettük saját lampionjainkat befőttesüvegből és színes papírokból, majd minden gyerek meggyújthatta a saját mécsesét. Ez legtöbbjüknek új és nagyon izgalmas élmény volt.
Vizuális kultúra: Libát festettünk pufi-festékkel. Ennek érdekessége, hogy már magát a festéket is a gyerekek állították elő, ők keverték ki, és ők is színezték. A sütőporral kevert masszából színes lapra fehér libát és narancssárga lábakat és csőröket festettek, majd az elkészült festményt mikrohullámú sütőbe helyezték, ahol a libák teste „felpuffadt”, tapinthatóan puhára. Egyedi, szép munkák lettek, a gyerekek büszkén mutogatták őket.
Testnevelés órán lúdtalp tornát, és libás tematikájú ügyességi játékokat játszottak.
Valamint a hagyományokhoz kapcsolódóan, csak hogy „ne éhezzünk”, megkóstoltuk a zsíros kenyeret is, így magát a Márton napot igazi liba-lakomával zártuk.

2020.11.13.
Mertesz Anett, Herger Adrien

Márton nap a második osztályban

Osztályunkban a Márton napot megelőzően is foglalkoztunk a közelgő eseménnyel.
Magyar nyelv és irodalom órán megismerkedtünk Szent Márton történetével, illetve Márton napi versekkel is. A tanulók kedvencévé vált a libás olvasós társasjáték, melynek során a tanulók bábukkal játszva, dobókockát dobva léptek az adott mezőre, melyen szavak szerepeltek. Ha sikeresen elolvasták, akkor folytatódott a játék egy újabb játékos dobásával.
Matematika órákon a tanulók műveletekről ítélték meg , hogy azok eredményei helyesek vagy helytelenek, így válogatva ragasztották fel a papírokat a libás plakátra.
Környezetismeret órán készítettünk egy libás plakátot, melyen részletesen elemeztük a liba testfelépítését, táplálkozását, élőhelyét, a libák fajtáit és egyéb érdekességekkel is foglalkoztunk.
Önálló foglalkozásokon sok érdekes tárgy készült. Először libás képet rakhattak ki a tanulók mozaik darabokból, ezután kanalakból készítettünk libabábokat, később kis üvegekből készítettünk lampionokat, melyeket a tanulók kedvükre dekorálhattak. Később spatulákból készültek libás képek. A spatulákat képszerűen összeragasztottuk, lefestettük, majd libákkal és egyéb dekorációs elemekkel díszítettük.
Ének-zene órákon körben járva énekeltük a kedvenc libás dalainkat: Száz liba egy sorban, Márton napján libát eszünk.
A tízórai hagyományosan minden évben a zsíros kenyér, így volt ez most is: libahagymával, törött paprikával és teával- sok gyermek örömére.
Önálló foglalkozáson került sor a youtubon megtalálható Márton napi videó megtekintésére is, ahol sok érdekes népszokásról, megfigyelésről hallhattunk. Később az interaktív táblán libás puzzlet raktak ki a tanulók.
Összességében nagyon tartalmas napokat tudhatunk magunk mögött, sok új , érdekes információval lett gazdagabb a második osztály, mindemellett sok szép pillanatot töltöttünk együtt.

2020.11.13.
Kisszabó Zsuzsanna

Márton nap a harmadik osztályban

Őszanyó projektünk 3. hetének témája a Márton nap.
Megismerkedtünk Márton legendájával, eljátszottuk, dramatizáltunk. Márton napi népszokásokat gyűjtöttünk. Feldolgoztuk, bábokat készítettünk a Hogyan osztotta el a paraszt a libákat? című meséhez. Libás mondókákat, verseket, énekeket tanultunk. Márton nappal, libával kapcsolatos online játékokat kerestünk, majd kipróbáltuk ezeket (kvíz, kirakó, labirintus, párkereső stb.). Matematika órán „libasort” készítettünk a számokból, libát színeztünk a számtáblán, kukoricaszemeket számláltunk. Környezetismeret órán tanultunk a baromfiudvar lakóiról. Gondolattérképet készítettünk a libáról. Megtanultuk a tulajdonságait, testfelépítését, táplálkozását, szaporodását, hasznát az ember számára. A napköziben tanultunk libás fogójátékot, memória kártyákat készítettünk, saját készítésű libás díszekkel dekoráltuk az osztályt, megnéztük a Ludas Matyi című mesét. Márton napi témahetünk fénypontja minden évben a zsíros kenyér party. Az idei évben osztályszinten készítettük el a zsíros kenyerünket lilahagymával. Játszottunk libás társasjátékot, énekeltünk, táncoltunk, nagyon jól éreztük magunkat.


2020.11.13.
Rittlingerné Csibi Kinga, Géczi Tímea

Márton nap a negyedik osztályban

Magyar nyelv és irodalom:
Szent Márton történetének megismerésével, olvasásával, feldolgozásával kezdtük a Márton napi projektünk megvalósítását.
A történet megismerése után plakátot készítettünk, amelyet kiállítottunk az alsó tagozat folyosóján. Szent Márton legendájának dramatizálása nagy sikert aratott a gyerekek körében, többször is eljátszottuk a szerepek felcserélésével. A gyerekek digitális kompetenciájának fejlesztését is elősegítette, hogy az interneten kerestünk különböző Márton napi mondókákat és verseket, amelynek olvasása után egyet meg is tanult az osztály. Ezt követően az interaktív táblánál játszottunk közösen libás memóriajátékot, illetve szókeresőt. Majd egy kvízzel zártuk az órát szintén az interaktív táblánál.
Technika és életvitel: Technika órán is tovább folytattuk Szent Mártonról szóló legenda feldolgozását. Dobókockát készítettünk Szent Márton életének egy-egy eseményeivel, majd Dobj és folytasd a történetet! játszottunk a kockával. Libás fejpántot is készítettünk, amelynek nagy hasznát vettük az újonnan tanult libás játékunknál. Valamint testnevelés órán is a különböző mozgásos játékoknál.
Matematika:
Szent Márton legendájának felelevenítésével kezdtük az órát, melyet képek segítségével oldottak meg a gyerekek az interaktív táblán. Ezt egy libás wordwallos feladat követte, melyben a jobb-bal differenciálás volt a fő feladat. Majd a 100-as számkörben egy libás puzzle játék következett, ahol növekvő sorrendben kellett a számokat egymás mellé ragasztani, így kapták meg a képet. Ezt egy csoportmunka követte, ahol a szóbeli számolást gyakorolták a tanulók 100-as számkörben. Erről egy nagyon szép libás plakátot készítettünk.
Testnevelés:
A Libapásztor fogónál a Száz liba egy sorban kezdetű énekkel választották ki a fogót, majd Libasorban járás közben bemelegítő gyakorlatokat végeztek a gyerekek. Ezután ügyességi gyakorlatok következtek libatojással (tojáshordás, tojásterelés). Színek szerint kellett válogatniuk a tojásokat a gyerekeknek a következő feladatban. Végül a jó hangulatú órát a Gúnár, gúnár ki az ólból 1, 2, 3! Játékkal zártuk. A napköziben sok érdekes feladatot oldottak meg a gyerekek, amely a harmadik osztály beszámolójában olvasható.

2020.11.13.
Brucknerné Haraszti Mária, Herger Adrien, Géczi Tímea

Halloween témahét a szakiskolában 2020. október (Mohács)


Az őszi szünet előtti utolsó héten rendezte meg a szakiskolai munkaközösség a Halloween témahetet. A rengeteg különböző játékos feladat megoldása mellett, szó volt a Halloween történetéről, jelképéről és a különböző népszokásokról.
A témahetet online quiz-zel és dekoratív plakátok készítésével zártuk.
Predács Andrea

Halloween témahét a szakiskolában képekben >>

Őszi szünet

Utolsó tanítási nap, hazautazás a kollégiumból: 2020. október 21. (szerda)

Első tanítási nap, beköltözés a kollégiumba: 2020. november 2. (hétfő)

Kolping Művészeti Iskola őszi kézműves óráin készült munkák 2020. október (Mohács)


Kolping Művészeti Iskola 2020 őszi kézműves óráin készült munkák képekben >>

A mi boldogságfokozó hálánk – hogy együtt lehetünk újra

A tanévkezdéshez kiválóan illett a szeptemberi témakör, hiszen gyerekek és felnőttek egyaránt hálával kezdték a szeptembert, hogy újra személyesen találkozhattunk, együtt lehetünk. Felidéztük a nyári pillanatokat, közös rajzot készítettünk róla. Beszélgettünk róla, hogy mi vár rájuk ezeken az órákon, miről fogunk beszélgetni, milyen témákat érintünk a tíz hónap alatt! Összegyűjtöttük, hogy a 10 téma hallatán milyen elvárásaik vannak a diákoknak, milyen témákra lennének kíváncsiak, és milyen kérdések merülnek fel bennük. A hála témában legnépszerűbb lett, hogy hálásak vagyunk amiért újra együtt lehetünk az iskolában. Családi hálaleltárt készítettünk, hálalevelet írtunk és címeztünk. Hála-színezők készültek, és meghallhattuk Bagdi Bella Jól érzem magam című, szeptember havi dalát is.
Porthné Tölgyesi Dóra - osztályfőnökTisztelt Szülő / Gondviselő!
Szeptember 1-én az 1. osztályok kivételével a tanévnyitó ünnepségek nem lesznek nyilvánosak, a diákoknak az évnyitó ünnepség osztályszintű lesz.
Az érintett szülők csak az első osztályosok évnyitóján vehetnek részt - tanulóként egy szülő -szájmaszk viselése kötelező.
A kollégiumi, napközis, menzás beiratkozás és a tanszerek átvétele (azon szülők részére, akik erre vonatkozó értesítést kaptak) a szokásos módon, szeptember 1-én 8.00-tól a földszinti aulában történik. A szülők részére itt is kötelező a szájmaszk viselése.

Pályázat Gyermekfelügyelő munkakör betöltésére (Mohács) >>>


Pályázat Gyógypedagógus munkakör betöltésére (Bóly) >>>


Pályázat Gyógypedagógiai asszisztens munkakör betöltésére (Bóly)>>>


Pályázat Gyermekfelügyelő munkakör betöltésére (Old)>>>


Pályázat Gyógypedagógus munkakör betöltésére (Mohács)>>>


Pályázat Gyógypedagógus/Logopédus munkakör betöltésére (Mohács)>>>