See PRO edition

Információk

Decemberi tanítási napok, szünetek

Tisztelt Szülők!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket a decemberi tanítási napokról és szünetekről.

Tanítási nap lesz: 2014. december 13-án, szombaton, amely 8:00-tól 12:00-ig tart.

Téli szünet: a szünet előtti utolsó tanítási nap december 19-én, pénteken lesz, amely 8:00-tól 11:30-ig tart.

A téli szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5-én, hétfőn lesz.

Október 6. (2013)

Október 6. (2013)
 
1849. október 6-án, Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 volt katonai vezetőjét, Pesten gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnököt.
Mártírhaláluk azóta jelképpé vált. Annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumává váltak ők, amelyet a magyar nép évszázadokon át folytatott nemzeti függetlensége megteremtésért, társadalmi haladásáért.
A 8. osztályos tanulók is megemlékeztek a történelmi eseményről. 
A műsort az énekkar és a történelmi előzmények kivetítőn történt felelevenítése tette színesebbé.
A hagyományokhoz híven, ellátogattunk az Idősek Szociális Otthonába, ahol műsorunkat nagy örömmel fogadták.
Köszönöm a tanulóknak a felkészülést és a műsor méltóképpen történt előadását.
Kollegáimnak külön köszönetemet fejezem ki az együttműködésért, és segítségadásért.
 
Berger Brigitta
 

Mikulás műsor 2013

Mikulás műsor 2013

 

Intézményünkben hosszú évek óta műsorral kedveskednek a felnőttek intézményünk tanulóinak, és az intézményben dolgozók gyerekeinek, unokáinak.

Idén,” A makrancos kisfiú” című darabot adtuk elő, ami nagy sikert aratott.

Köszönöm a kollegáimnak a próbákon való részvételt és szereplést.

Külön köszönetemet fejezem ki azoknak a kollegáimnak, akik mindezt elősegítették.

 

                                                                                                          Berger Brigitta

„Ember” projekt

A 8. osztályos gyermekek az emberi szervezet felépítésének és működésének megtanulásával párhuzamosan elsajátították az egészséges életmódra való törekvést, az egészség megőrzésének fontosságát, néhány betegség tüneteinek felismerését és megelőzési módját.

A testi és lelki egészség nevelésére is sor került.

Fejlődött önismeretük, gyakorolták a szeretet, bizalom, türelem, együttérzés viselkedési formákat.

A diákok szívesen vettek részt a projektben. Élvezték az őket foglalkoztató témák feldolgozását a tanórákon. A tevékenységek változatos munkaformákkal valósultak meg, melyek lehetőséget adtak az egyéni ötletek kivitelezésére is. Saját véleményüket/élményeiket szívesen fogalmazták meg szóban és írásos formában is.

A projektzárásra való készülődés meghitt pillanatokat hozott számukra.

A műsort - mely elnyerte iskolatársaik és tanáraik tetszését - fegyelmezett magatartással, nagy átéléssel adták elő.

 

                                                                                                          Berger Brigitta

 

Speciális szakiskolai beiratkozás

Tisztelt Szülők, Tanulók!

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az intézményünk speciális szakiskolájába felvett tanulók beiratkozásának időpontja:

2014. június 25-26-27.

 

3. oldal / 6

Iskolagyümölcs