See PRO edition

Tehetségpont

Tehetségpont pályázatunk

1. Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre?

Intézményünkben SNI, tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek nevelése, oktatása folyik óvodás kortól egészen felnőtt korig. Tanulóink jelentős része életkörülményeiből és a szülők iskolázottságának hiányából fakadóan óriási hátránnyal küzd a többségi intézményekben tanuló társaival szemben. Az intézményünkkel tanulói jogviszonyban álló hátrányos (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek, tanulók száma nagyon magas. Ezért kiemelt feladatunk a szociális, kulturális és társadalmi hátrányok csökkentését, az eredményes társadalmi beilleszkedést, az adaptív nevelést megvalósító pedagógiai módszerek és támogatások megvalósítása.

Az iskola, a napközi, a kollégium és a szakiskola területén pedagógus munkakörben gyógypedagógiai tanári, tanítói és szaktanári végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak.  Ezért iskolánknak kiemelt szerepe van abban, hogy gyermekeinknek olyan komplex fejlesztést biztosítsunk, mely egyéni sajátosságaikat figyelembe véve fejleszti személyiségüket. Ehhez tudatosan szervezett, egyénre szabott fejlesztési tervekre, tanórai differenciálásra, a legújabb oktatási és nevelési módszerek alkalmazására és sokszínű tanórán kívüli tevékenységre van szükség. Egységes gyógypedagógiai, módszertani központként erre kollégáink felkészültek, így olyan lehetőségeket tudunk felkínálni növendékeinknek, ahol módjukban áll kibontakoztatni tehetségüket és szabadidejüket tartalmasan, hasznosan töltik el.

Bővebben: Tehetségpont pályázatunk

Értesítés a Tehetségpont bírálat eredményéről

Tisztelt Tukericsné Anikó!

Örömmel értesítem, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága a Tehetségpont működési kérelmüket elfogadta, amihez ezúton gratulálok.

Tájékoztatom, hogy dokumentumaikon mostantól jogosultak használni mind a „Regisztrált Tehetségpont” megjelölést, mind a Tanács által a Tehetségpontok részére készített logót. Egyúttal jelzem, hogy a hozzánk beküldött regisztrációs lapon megadott adatok a hozzájárulások szerint rövidesen felkerülnek a honlapunkra is: www.tehetseg.hu/tehetsegpontok. A Tehetségpont azonosítószáma TP 101 001 297, pályázatok beadása esetén kérjük, ezt használják!

Bővebben: Értesítés a Tehetségpont bírálat eredményéről

Iskolagyümölcs