See PRO edition

INFO-TANODA - Képességfejlesztés IKT alkalmazásával

Az INFO-TANODA számítógépes programcsalád fejlesztő programjai a képességfejlesztéshez: hallás- és vizuális- figyelem, észlelés és emlékezet fejlesztéséhez, a szerialitás fejlesztéséhez, valamint a testséma fejlesztéshez nyújt segítséget óvodás és kisiskolás korban. A számítógépes programok alkalmazásával elősegíthetjük a kisgyermekek olvasási, írási képességeinek megalapozását.

A programok egyaránt alkalmazhatóak:

·      óvodai, tanórai foglalkozás keretében csoportos formában és egyéni differenciálásra,

·      egyéni fejlesztő foglalkozásokra (habilitáció, készségfejlesztés, tehetséggondozás)

A programcsomag 4 fejlesztő szoftvert tartalmaz:

Fejlesztő programok

Program neve:

Fejlesztett terület:

Látod-e?

vizuális fejlesztés

Hallod-e?

hallásfejlesztés

Hol vagyok? Milyen vagyok?

testséma fejlesztés

Anni Panni

szerialitás fejlesztése

 

scroll back to top

Iskolagyümölcs