See PRO edition

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGIAI HÁLÓZAT

Az intézményünk által biztosított utazó gyógypedagógiai ellátás célja az integrált nevelés segítése, támogatása, az inkluzív pedagógiai gyakorlat kialakítása Dél-Baranyában.

Az utazó gyógypedagógus hálózat keretében azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az ellátásához nyújtunk segítséget, akiket a többségi óvodák, általános iskolák, középiskolák integráltan nevelnek-oktatnak.

 A törvényben megfogalmazottak szerint e munka keretében:

·         fejlesztő célú habilitációs/rehabilitációs foglalkozást tartunk az integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számára,

·         a gyógypedagógiai oktatásban résztvevő intézmények számára szakmai, módszertani felkészítést végzünk,

·          konzultációs lehetőséget biztosítunk a pedagógusok számára,

·         gyógypedagógiai módszertani intézményként - igény esetén - felkészítést nyújtunk a befogadó intézmények tantestülete számára előadás, továbbképzés keretében.

scroll back to top

Iskolagyümölcs