See PRO edition

ÓVODA ISKOLA ÁTMENET

Segítségnyújtás szülőnek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak abban, hogy az átlagtól eltérő fejlődésmenetű kisgyermek számára mind zökkenő mentesebb legyen az iskolakezdés.

Nevelő és nevelt egyaránt tudja elfogadni a másságot.

Szülő és pedagógus jusson olyan ismeretek, gyakorlati technikák birtokába, melyek segítik az eltérő nevelési igényű gyermekkel való bánásmódot, illetve fejlesztésüket.

A felnőtt résztvevők tudjanak olyan szeretetteljes, biztonságérzetet nyújtó légkört kialakítani, melyben a gyermek személyisége harmonikusan fejlődik.

Kapjanak az óvodapedagógusok segítséget a sikeres iskolakezdéshez szükséges alapkészségek fejlesztéséhez.

Célja: az iskolai kudarcok és belőlük fakadó magatartási problémák megelőzése.

scroll back to top

Iskolagyümölcs