See PRO edition

HATÉKONY EGYÜTTNEVELÉS

A halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók beilleszkedési esélyeinek biztosítása. Az integráló iskolákban a tanulók sikeres helytállásának támogatása, hatékony felkészítésük a felnőtt életben való helytállásra.

A pedagógusok attitűdváltozásának elősegítése, módszertani kultúrájának bővítése. Esélyteremtő környezet kialakításához módszertani segítségnyújtás. A különböző tanulásszervezési eljárások alkalmazásával a tanulók különböző kompetenciáinak hatékony és eredményes fejlesztése.

Intézményünkben alkalmazott egységes módszerek:

Projektek

Portfólió

Kooperatív tanulási módszerek

Személyiségfejlesztés

scroll back to top

Iskolagyümölcs