See PRO edition

Pici Matek 2. bemutatása

LETÖLTÉS

Számolni tanuló gyermekeknek az egyik legnagyobb problémát a szöveges feladatok jelentik. Megoldásuk a matematikához szükséges képességek, készségek megfelelő szintű tudását, az ismeretek alkalmazását igénylik.

A szöveges feladatok megoldásához elengedhetetlenül szükséges a hallott, olvasott szöveg megértése; a lényeg kiemelése; a jó szöveg és számemlékezet, a különböző matematikai fogalmak ismerete. A szöveget a gyermeknek át kell kódolnia számokká, műveletekké és relációkká. Analizálnia és szintetizálnia kell a szövegben előforduló grammatikai struktúrákat. Fel kell ismernie a különböző logikai összefüggéseket. Valamint jó analógiás gondolkodási képességgel kell rendelkeznie.

Ehhez a többszörösen összetett feladathoz ad segítséget játékos formában ez a program, ösztönözve a gyermekeket a szöveges feladatok megszeretésére, és sikeres megoldására.

A program mértani feladatokat is tartalmaz tájékozódás síkban, síkidomok tulajdonságai, tükrösség, sokszögek csoportosítása témákban.

A hőmérséklet, időtartam és életkor kiszámítását tartalmazó, gyakorlatias szemléletű feladatok segítik a tanulókat a mindennapi problémák, élethelyzetek eredményes megoldásában.

scroll back to top

Iskolagyümölcs