See PRO edition

Pici Matek 1. bemutatása

LETÖLTÉS

A matematika program tízes, húszas, százas, ezres, tízezres és milliós számkörben tartalmazza a szóbeli és írásbeli alapműveleteket: összeadást, kivonást, szorzást és osztást.

Játékos feladataival már kis kortól lehetőséget nyújt a gondolkodás fejlesztésére, nyitott mondatok kiegészítésével, a műveleti jelek megfelelő használatával és a pénzhasználat elősegítésével.

A program célja, hogy ne a megszokott keretek között, hanem a számítógép igénybevételével (mely a gyermekek számára sokkal vonzóbb) tegye lehetővé a hiányok pótlását, alapműveletek begyakoroltatását egyéni fejlesztő foglalkozásokon és tanórai keretek között egyaránt.

scroll back to top

Iskolagyümölcs