See PRO edition

Kalandozás Betű országban bemutatása

A program anyanyelvi gyakorló feladatokat tartalmaz olvasni tudó kicsiknek és nagyobbaknak. A következő érdekes és változatos feladat csoportok közül választhat a szoftvert használó gyermek.

 • helyesírás gyakorló

 • betűpótlás (mgh és msh)

 • képrejtvény

 • szómagyarázat

 • szókincsbővítés

 • szókereső

 • kakukktojás

 • ország, város

 • ellentétes jelentésű szavak

 • rokon értelmű szavak

 • nyelvi fejtörők

 • memória

 • mondatfajták

 • abc gyakorló

 • szótagolás

A nehezített sorrendben felépített feladatsorok lehetővé teszik az ismeretek begyakorlását, elmélyítését és rendszerezését. A programban kiemelt jelentőséget tulajdonítottunk Meixner-módszerben alkalmazott színes betűk használatának, erősítve ezzel az olvasástanításban alkalmazott diszlexia-prevenciós módszer és az anyanyelvi oktatóprogram módszertani kapcsolatát.

>>> PROGRAM LETÖLTÉSE <<<

 

 

scroll back to top

Iskolagyümölcs