See PRO edition

Friss információk

2018.03.13. Pályaválasztási nyílt nap

Tisztelt Érdeklődők!

2018.03.13-án szakiskolánk pályaválasztási nyílt napot tart.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket 9 és 11 óra között.

Program:

1. 09:00: A szakiskolai képzésünk rövid ismertetése

2. 10:00: Tanórák látogatása

                                                       Szakiskolai munkaközösség

Párbeszéd a gyermekutaztatás szabályairól (felkérés konzultációra)

Tisztelt Szülők!
A tragikus veronai buszbaleset után a kormány megvizsgálta, hogy szükség van-e a jogszabályok
szigorítására. A lehetséges szigorításokkal kapcsolatban a kabinet szeretné kikérni a magyar
állampolgárok véleményét, különös tekintettel a gyermeket nevelő szülőkre. A párbeszéd elősegítésére
a kabinet internetes konzultációt indított. A március 20-ig kitölthető online kérdőív elérhető az alábbi
oldalon:
https://konzultacio.kormany.hu/
Kérjük, mondják el Önök is véleményüket a lehetséges módosításokkal és szigorításokkal kapcsolatban.
Véleménynyilvánításukat előre is köszönjük.
Üdvözlettel:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tanulmányi eredmények általános iskolák számára

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 81. §-a értelmében a mellékelt táblázat tartalmazza a más intézményből hozzánk beiratkozó tanulók év végi eredményeit.

Táblázat megnyitása

 

 

Meixner Ildikó EGYMI - meghirdetett állások

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Meixner Ildikó EGYMI
013010
Intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.16 - 2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7700 Mohács, Kórház utca 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A speciális szakiskolai intézményegység szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás felügyelete, döntéshozatal a szervezeti egység működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus szakképzettség és pedagógus szakvizsga,
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • Nem áll a Kjt. 20. § (2d) bekezdés aa) - ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Speciális szakiskolai területen eltöltött - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Szakmai önéletrajz
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel együtt
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy pályázó nem áll a cselekvőképességét részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 29.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Mohácsi Tankerülete címére történő megküldésével (7700 Mohács, Szabadság utca 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/013/547-7/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményegység-vezető.
 • Személyesen: Alföldi Andrea, Baranya megye, 7700 Mohács, Szabadság utca 4-6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a KLIK Pécsi Tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.meixner-egymi.hu - 2016. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

A pályázati kiírás a KÖZIGÁLLÁS honlapján.

Office365 tájékoztató

Tisztelt Kollégák!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver Programjának bővülésével mostantól a tanárok is jogosultak a Microsoft Office 365 oktatási verziójának otthoni, ingyenes telepítésére. A pedagógusok a programcsomagot a www.o365.educatio.hu oldalon történő regisztrációt követően tölthetik le.

A 21. századi tanulási környezetnek való megfelelés ma már nem kérdés, hanem gyermekeink és diákjaink jövőre való felkészítésének szerves velejárója. Az Office 365 programcsomaghoz való hozzáféréssel a pedagógusok mostantól hatékonyabban készülhetnek az óráikra és a legkorszerűbb IT megoldások segítségével adhatják át a tananyagot. A digitális világban a diákok és tanárok közti kommunikáció akkor lehet sikeres, ha minden szempontból képesek egy nyelvet beszélni. Ennek mostantól elhárulnak az objektív akadályai: a digitális írástudás immár nem csak a szerencsések kiváltsága, hanem alanyi jogon jár minden magyarországi közép és felsőoktatási intézmény minden tanárának és diákjának is.

A www.o365.educatio.hu oldalról történő regisztráció mindössze néhány percet vesz igénybe, és máris élhet a programcsomaggal járó lehetőségekkel:

-          Hatékony munkavégzés bármely asztali és mobil eszközön

-          Dokumentumok tárolása és megosztása a csomaggal járó, 1TB méretű tárhelyen

-          Együttműködés a kollégákkal a legbiztonságosabb felhőszolgáltatás segítségével

-          Tökéletes mobilitás a dokumentumokhoz való szinkronizált hozzáféréssel

Az Office legújabb verziója akár 5 PC-re vagy Mac-re, valamint egyéb mobileszközökre telepíthető, az Android vagy Windows rendszerű táblagépeket, az iPad® és a Windows-os táblagépeket is beleértve. Az egyes alkalmazásokra vonatkozóan az Office 365 Oktatóközpontban talál részletes ismertetést.

Tisztelettel,

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

1. oldal / 4

Iskolagyümölcs