See PRO edition

Igazgatói köszöntő!

"Kezet csak megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok
Egymásba simuló kezek tartják össze az Eget s a Világot."

/Albert Camus /

Szeretettel köszöntöm a Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény honlapján.

A Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium intellektuális képességzavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ás általános iskolai nevelését, oktatását és szakmai képzését ellátó többcélú gyógypedagógiainevelési-oktatási intézmény.

Honlapunkon lévő információk segítenek Önnek sokrétű köznevelési feladataink áttekintésében, az intézmény programjai, szolgáltatásai közötti tájékozódásban, intézményünk megismerésében.


Az intézményünk 1960 óta lát el gyógypedagógiai feladatokat. Az intézmény fennállásának 50. évfordulóján Meixner Ildikó gyógypedagógus nevét vette fel. A több mint ötven év alatt feladatköre folyamatosan bővült. Napjainkban gyógypedagógiai módszertani központkén lát el közoktatási feladatokat Dél-Baranyában. A sajátos nevelési igényű (tanulásban és értelmileg akadályozott) tanulók óvodai nevelése, alap- és középfokú nevelése-oktatása mellett szakmai segítséget nyújtunk a többségi közoktatási intézmények részére, valamint utazó gyógypedagógiai hálózatot működtetünk a Mohácsi-, Bólyi- és Siklósi Tankerületek területén.

Intézményünk pedagógiai szempontból speciális arculatot hordoz, mivel kizárólag különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását látjuk el. A nevelés- oktatás egész folyamatát az egyéni képességek fejlesztése, a terápiás, habilitációs, rehabilitációs megsegítés határozzák meg.

Intézményünk összes dolgozójára az elfogadó,gyermekközpontú nevelési attitűd jellemző. Pedagógusaink, gyógypedagógiai asszisztenseink, kollégiumi gondozóink kézen fogva vezetik növendékeiket a tudás világába, melynek útja nem mindig egyenes, de átsegíti őket minden akadályon a szeretet, az öröm a kitartás és az összetartozás érzése.

Az iskola gyógypedagógusainak, pedagógusainak szakmai felkészültségét, kreativitását, elhivatottságát bizonyítják tanítványaink sport, kulturális és tanulmányi területen elért sikerei.

Az intézmény elsődleges feladata a gyermekek, tanulók mindenek felett álló érdekeinek érvényesítése. Kiemelt feladatunk tanulóink egyénre szabott nevelése-oktatása, fejlesztése, képzése, tehetségének felismerése, gondozása. Ezen feladatok megvalósításához olyan iskolai légkört igyekszünk teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.

Célunk, hogy speciális gyógypedagógiai tevékenységünkrévén tanulóink az iskolás éveket boldog, kiegyensúlyozott gyermekekként éljék meg; és a társadalomba beilleszkedésre képes, munkaszerető, tisztességes fiatalok, kerüljenek ki iskolánkból.

Hisszük, hogy

„Amit teszünk, csak egy csepp az óceánban.

De ha ez a csepp nem volna benne az óceánban,

akkor az óceán kisebb lenne ezzel a hiányzócseppel.”

(Teréz anya)


Reméljük, hogy virtuális látogatóink közül mind többüket üdvözölhetjük majd személyesen is iskolánk falain belül, ahol megtapasztalhatják az intézmény barátságos hangulatát, megismerhetik gyermekeink önzetlen szeretetét, kollégáink elhivatottságát, intézményünk harmonikus belső világát.

Szívesen látjuk minden kedves látogatónkat a valós és virtuális világunkban egyaránt:

   Tóthné Schiebelhut Lívia

   igazgató

 

scroll back to top

Iskolagyümölcs