See PRO edition

Továbbtanulási lehetőségek a Meixner Ildikó EGYMI-ben - 2019/2020.

Pályaválasztási tájékoztató

OM azonosító: 038442

Telefon: (69) 322-133; Fax: (69) 322-529

Honlap: meixner-egymi.hu

E-mail:   Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Igazgató: Tóthné Schiebelhut Lívia

Beiskolázási felelős: Szabadi Tamás szakiskola intézményegység vezető

1. A 2019/2020-as tanévben induló osztályok:

►SZAKISKOLA (tanulásban akadályozott tanulóknak)

0001 konyhai kisegítő

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos (részszakképesítés)

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal)

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

vendéglátás-turisztika szakmacsoport

a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: konyhai kisegítő

megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított

0002 kerti munkás

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos (részszakképesítés)

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal)

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

mezőgazdaság szakmacsoport

a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: kerti munkás

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított

0003 parkgondozó

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos (részszakképesítés)

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal)

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

mezőgazdaság szakmacsoport

a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: parkgondozó

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított

0004 falusi vendéglátó

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos (részszakképesítés)

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő évfolyammal)

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol

a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

élelmiszeripar szakmacsoport

a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: falusi vendéglátó

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított

►KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA (értelmileg akadályozott tanulóknak)

0005 készségfejlesztő iskola

4 évfolyamos

készségfejlesztő iskolai kerettanterv

nincs oktatott idegen nyelv

a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján

háztartástan – életvitel, kert- és parkápoló

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

►KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA, OLDI TAGINTÉZMÉNY (értelmileg akadályozott tanulóknak)

0006 készségfejlesztő iskola

4 évfolyamos

készségfejlesztő iskolai kerettanterv

nincs oktatott idegen nyelv

a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek

felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján

kisegítő takarító, udvaros

megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

2. Továbblépés feltételei:

9. előkészítő pályaorientációs évfolyam:

általános iskolai 8. osztályos végbizonyítvány

orvosi alkalmassági vizsgálat

3. Az iskola bemutatása

A Meixner Ildikó EGYMI komplex gyógypedagógiai feladatokat ellátó többcélú közoktatási intézmény, amely sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek nevelését, oktatását és szakmai képzését látja el Baranya megyében.

Intézményünkben a következő területeken folyik nevelés, oktatás, képzés:

A mohácsi székhely intézményben: (tanulásban, és értelmileg akadályozott tanulók képzése folyik)

gyógypedagógiai óvoda

általános iskola

szakiskola

készségfejlesztő iskola

kollégium

fejlesztő nevelés-oktatás

Az oldi tagintézményünkben: (értelmileg akadályozott tanulók képzése folyik)

általános iskola

készségfejlesztő iskola

kollégium

fejlesztő nevelés-oktatás

Azon tanulóink számára, akik nálunk fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, a Pedagógiai Programunk alapján automatikusan biztosított a helyi szakképzésben való továbbhaladás, a tanulmányi kötelezettség teljesítése, illetve a szakmaszerzés.

Az előkészítő 9. pályaorientációs évfolyamon a tanulók a közismereti tárgyakon felül a helyi tanterv által meghatározott óraszámban szakmai előkészítő ismereteket tanulnak, a választható szakmáknak megfelelően szakoktatók vezetésével. Tanított idegen nyelv az angol. Az intézmény profiljának megfelelően a tanulási zavarokkal (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) küzdő tanulóknak habilitációs foglalkozásokat tartunk, szakképzett gyógypedagógusok vezetésével. Az egyéni és felzárkóztató foglalkozások elmélyítik és bővítik az általános iskolában elsajátított ismereteket, kompetenciákat, segítenek a tanulási problémák legyőzésében, a szakmai képességek fejlesztésében. A hátrányok csökkentését személyre szabott programmal mentortanár is segíti.

A 9. szakképző évfolyam tanulói a tanév végén nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenek. Az eredményes bizonyítvány mellett, ez a következő évfolyamra történő továbbhaladás feltétele. A 10. szakképző évfolyamon a tanulók hetente szakmai gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlóhely kiválasztásában az intézményünk segítséget nyújt. A képzés a 10. évfolyam eredményes befejezése után, a részszakképesítésnek megfelelő elméleti és gyakorlati záróvizsgával fejeződik be.

Az oktatáson túl diákjainkat várja:

- pezsgő iskolai élet

- sokszínű iskolai és szabadidős programok

- segítőkész nevelőtestület

- tehetséggondozás

- felzárkóztatás

- mentorálás

- projektek, kirándulások

- egy jó kollégiumi közösség

Szabadidős, tehetséggondozó foglalkozások:

Sportkör, kézműves és képzőművészeti foglalkozások, énekkar, tánc, bábozás, origami, zumba, lábtoll-labda, filmklub, drámajáték, informatika, horgászat, úszás, hitoktatás, felzárkóztató foglalkozások. Kollégiumunkban figyelmet fordítunk a szocializációt segítő képességek fejlesztésére, az egészséges, kulturált életmódra.

4. A helyi tanterv kerettantervekre vagy programokra épülése

Kerettanterv a szakiskolák számára, SNI típusa:                           enyhén értelmi fogyatékos

Kerettanterv a készségfejlesztő iskolák számára, SNI típusa:       középsúlyos értelmi fogyatékos

5. A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv

Tanulásban akadályozott tanulóknak: angol

6. sajátos nevelési igényű tanulók fogadása a tanulmányi területre:

- enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott)

- középsúlyosan értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott)

7. A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálási szempontjai

Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján. (Beiratkozáshoz intézménykijelölő határozat szükséges.)

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

8. Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szakmacsoport területei

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (18)

Mezőgazdaság szakmacsoport (20)

Élelmiszeripar szakmacsoport (21)

9. A tervezett szakmai kimenetek

SZAKISKOLA

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (18)

szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak

konyhai kisegítő OKJ: 21 811 01 részszakképesítés

Mezőgazdaság szakmacsoport (20)

szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak

kerti munkás OKJ: 21 622 01 részszakképesítés

szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak

parkgondozó OKJ: 21 622 02 részszakképesítés

Élelmiszeripar szakmacsoport (21)

szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak

falusi vendéglátó OKJ: 31 541 15 részszakképesítés

10. A részszakképesítések rövid bemutatása

Konyhai kisegítőrészszakképesítés: a konyhai kisegítő alapvető feladata, hogy egyszerűbb konyhatechnikai eljárásokban segédkezzen, előkészítse a főzéshez szükséges alapanyagokat. Nyersanyagok és eszközök szállítása a munkaterületre, a zöldségek megtisztítása, aprítása. Ételek tálalása, kiosztása, tányérok, edények, ételmaradékok összegyűjtése, a szabályoknak megfelelő higiénia biztosítása.

Kerti munkás részszakképesítés: alapvető feladata a kertészeti ismeretek, munkálatok elsajátítása (talaj előkészítés, magvetés szabadföldbe, palántázás, talajművelés, növényvédelem, kertészeti kisgépek üzemeltetése)

Parkgondozórészszakképesítés: szakirányítás mellett alkalmas a parkosítási feladatok elvégzésére, a zöldterületek, zöldfelületek kiültetett növényeinek szakszerű gondozására, ápolására, fenntartására, a létesítmények karbantartására, mely többnyire fizikai munkát jelent.

Falusi vendéglátó részszakképesítés: alapvető feladata a szakszerű házvezetés, ételkészítés, terítés, tálalás, felszolgálás elsajátítása, a lakókörnyezet gondozása, vendéglátás, rendezvényszervezés szolgáltatások és a gazdálkodási ismeretek megismerése, szakszerű alkalmazása a gyakorlatban.

Mohács, 2018. október 11.                                                           

Tóthné Schiebelhut Lívia

igazgató

 

scroll back to top

Iskolagyümölcs