See PRO edition

Pályaválasztási tájékoztató 2017/2018.

Pályaválasztási tájékoztató

OM azonosító: 038442

Telefon: (69) 322-133; Fax: (69) 322-529

Honlap: meixner-egymi.hu

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Igazgató: Tóthné Schiebelhut Lívia

Beiskolázási felelős: Szabadi Tamás szakiskola intézményegység vezető

1. A 2017/18-as tanévben induló osztályok:

►SZAKISKOLA (tanulásban akadályozott tanulóknak)

0001

konyhai kisegítő

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés)
speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára
tanult idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján
vendéglátás-turisztika szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő részszakképesítés szerezhető meg: konyhai kisegítő
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

 

0002

kerti munkás

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés)
speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára
tanult idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján
mezőgazdaság szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő részszakképesítés szerezhető meg: kerti munkás
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

 

0003

parkgondozó

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés)
speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára
tanult idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján
mezőgazdaság szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő részszakképesítés szerezhető meg: parkgondozó
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

 

0004

falusi vendéglátó

előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés (részszakképesítés)
speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára
tanult idegen nyelv az angol
a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján
élelmiszeripar szakmacsoport
a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő részszakképesítés szerezhető meg: falusi vendéglátó
kollégiumi elhelyezés biztosított, iskolai tanműhely biztosított

 

►KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA, OLDI TAGINTÉZMÉNY (értelmileg akadályozott tanulóknak)

0005

háztartástan

készségfejlesztő iskola
4 évfolyamos készségfejlesztő iskolai képzés
készségfejlesztő iskolai kerettanterv
nincs oktatott idegen nyelv
a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján.
háztartástan modul szerinti képzés

 

0006

udvaros

készségfejlesztő iskola
4 évfolyamos készségfejlesztő iskolai képzés
készségfejlesztő iskolai kerettanterv
nincs oktatott idegen nyelv
a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek
felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján.
udvaros modul szerinti képzés

 

2. Továbblépés feltételei:

9. előkészítő pályaorientációs évfolyam:

általános iskolai 8. osztályos végbizonyítvány

orvosi alkalmassági vizsgálat

3. Az iskola bemutatása

A Meixner Ildikó EGYMI komplex gyógypedagógiai feladatokat ellátó többcélú közoktatási intézmény, amely sajátos nevelési igényű, tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek nevelését, oktatását és szakmai képzését látja el Baranya megyében.

Intézményünkben a következő területeken folyik nevelés, oktatás, képzés:

A mohácsi székhely intézményben: (tanulásban, és értelmileg akadályozott tanulók képzése folyik)

gyógypedagógiai óvoda

általános iskola

szakiskola

készségfejlesztő iskola

kollégium

fejlesztő nevelés-oktatás

Az oldi tagintézményünkben: (értelmileg akadályozott tanulók képzése folyik)

általános iskola

készségfejlesztő iskola

kollégium

fejlesztő nevelés-oktatás

Azon tanulóink számára, akik nálunk fejezték be általános iskolai tanulmányaikat, a Pedagógiai Programunk alapján automatikusan biztosított a helyi szakképzésben való továbbhaladás, a tanulmányi kötelezettség teljesítése, illetve a szakmaszerzés.

Az előkészítő 9. pályaorientációs évfolyamon a tanulók a közismereti tárgyakon felül a helyi tanterv által meghatározott óraszámban szakmai előkészítő ismereteket tanulnak, a választható szakmáknak megfelelően szakoktatók vezetésével. Tanított idegen nyelv az angol. Az intézmény profiljának megfelelően a tanulási zavarokkal (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) küzdő tanulóknak habilitációs foglalkozásokat tartunk, szakképzett gyógypedagógusok vezetésével. Az egyéni és felzárkóztató foglalkozások elmélyítik és bővítik az általános iskolában elsajátított ismereteket, kompetenciákat, segítenek a tanulási problémák legyőzésében, a szakmai képességek fejlesztésében. A hátrányok csökkentését személyre szabott programmal mentortanár is segíti.

A 9. szakképző évfolyam tanulói a tanév végén nyári összefüggő szakmai gyakorlatot teljesítenek. Az eredményes bizonyítvány mellett, ez a következő évfolyamra történő továbbhaladás feltétele. A 10. szakképző évfolyamon a tanulók hetente szakmai gyakorlaton vesznek részt. A gyakorlóhely kiválasztásában az intézményünk segítséget nyújt. A képzés a 10. évfolyam eredményes befejezése után, a részszakképesítésnek megfelelő elméleti és gyakorlati záróvizsgával fejeződik be.

Az oktatáson túl diákjainkat várja:

- pezsgő iskolai élet

- sokszínű iskolai és szabadidős programok

- segítőkész nevelőtestület

- tehetséggondozás

- felzárkóztatás

- mentorálás

- projektek, kirándulások

- egy jó kollégiumi közösség

Szabadidős, tehetséggondozó foglalkozások:

Sportkör, kézműves és képzőművészeti foglalkozások, énekkar, tánc, bábozás, origami, zumba, lábtoll-labda, filmklub, drámajáték, informatika, horgászat, úszás, hitoktatás, felzárkóztató foglalkozások. Kollégiumunkban figyelmet fordítunk a szocializációt segítő képességek fejlesztésére, az egészséges, kulturált életmódra.

4. A helyi tanterv kerettantervekre vagy programokra épülése

Kerettanterv a szakiskolák számára, SNI típusa:         enyhén értelmi fogyatékos

5. A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv

Tanulásban akadályozott tanulóknak: angol

6. sajátos nevelési igényű tanulók fogadása a tanulmányi területre:

- enyhén értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott)

- középsúlyosan értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott)

7. A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálási szempontjai

Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján. (Beiratkozáshoz intézménykijelölő határozat szükséges.)

Egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

8. Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szakmacsoport területei

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (18)

Mezőgazdaság szakmacsoport (20)

Élelmiszeripar szakmacsoport (21)

9. A tervezett szakmai kimenetek

►SZAKISKOLA

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (18)

szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak

konyhai kisegítő OKJ: 21 811 01 részszakképesítés

Mezőgazdaság szakmacsoport (20)

szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak

kerti munkás OKJ: 21 622 01 részszakképesítés

szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak

parkgondozó OKJ: 21 622 02 részszakképesítés

Élelmiszeripar szakmacsoport (21)

szakképző évfolyam tanulásban akadályozott tanulóknak

falusi vendéglátó OKJ: 31 541 15 részszakképesítés

10. A részszakképesítések rövid bemutatása

Konyhai kisegítő részszakképesítés: a konyhai kisegítő alapvető feladata, hogy egyszerűbb konyhatechnikai eljárásokban segédkezzen, előkészítse a főzéshez szükséges alapanyagokat. Nyersanyagok és eszközök szállítása a munkaterületre, a zöldségek megtisztítása, aprítása. Ételek tálalása, kiosztása, tányérok, edények, ételmaradékok összegyűjtése, a szabályoknak megfelelő higiénia biztosítása.

Kerti munkás részszakképesítés: alapvető feladata a kertészeti ismeretek, munkálatok elsajátítása (talaj előkészítés, magvetés szabadföldbe, palántázás, talajművelés, növényvédelem, kertészeti kisgépek üzemeltetése)

Parkgondozó részszakképesítés: szakirányítás mellett alkalmas a parkosítási feladatok elvégzésére, a zöldterületek, zöldfelületek kiültetett növényeinek szakszerű gondozására, ápolására, fenntartására, a létesítmények karbantartására, mely többnyire fizikai munkát jelent.

Falusi vendéglátó részszakképesítés: alapvető feladata a szakszerű házvezetés, ételkészítés, terítés, tálalás, felszolgálás elsajátítása, a lakókörnyezet gondozása, vendéglátás, rendezvényszervezés szolgáltatások és a gazdálkodási ismeretek megismerése, szakszerű alkalmazása a gyakorlatban.

Mohács, 2016. október 11.                                                                              Tóthné Schiebelhut Lívia

                                                                                                                                              igazgató

scroll back to top

Iskolagyümölcs