See PRO edition

Események

Digitális témahét 2017 - Alsó tagozat

 

További képek megtekintése >> ITT <<

SZKTV sikereink - szakiskola

Szakma Kiváló Tanulója Verseny

2017.04.19-21., Baja

Idén is a bajai EGYMI adott helyet az országos döntőnek, mely 7 rész-szakmában került megrendezésre a szakiskolai diákok és háztartástanból a készségfejlesztő iskola számára.

Szakiskolánkból három konyhai kisegítő, és egy kerti munkás tanuló, valamint az oldi iskola egy diákja vett részt a versenyen.

Az első nap a felkészülés jegyében telt: szállás elfoglalás, verseny területek megtekintése és tájékoztató, valamint megnyitó.

A második napon zajlottak le a versenyek minden szakmában a vizsgaszabályzatoknak megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel.

A harmadik napon „Mestermunkát” készített minden diák, melyek az aulában kiállításra kerültek, így mindenki megtekinthette azokat.

 

Részvételünk eredményes volt:

Tordai Miklós (kerti munkás 10.b) országos második, Kővári Júlia (konyhai kisegítő 10.a) harmadik helyezést, Ócsárdi Vanessza és Nagy Vivien (mindketten konyhai kisegítő 10.a) különdíjat ért el. Minden szakiskolásunk felmentést kapott a szakmai vizsgájuk alól, azaz vizsga nélkül kapnak jeles OKJ bizonyítványt.

Az Oldi Tagintézményből Klézli Veronika vett részt a versenyen háztartástan tantárgyból.

 

Erőfeszítésekkel teli, de eredményes néhány napot tölthettünk el Baján.

Valamennyi versenyzőnk ajándékokkal és – a rossz időjárás ellenére - szép élményekkel tért haza


 Ferenczi Gabriella

Meixner hét programja


Digitális témahét - felső tagozat

Digitális témahét 2017

Meixner EGYMI

KÉPEK

 

7. - 8. évfolyam

Beszámoló

A tavalyi hagyományt követve idén is bekapcsolódtunk a Digitális Témahétbe.

Idén a Hő - sok(k) projektcsomagból dolgoztuk fel, osztályonként 5 tanóra keretén belül az élőlényeknek a külső környezethez (hőmérséklet) való alkalmazkodásával kapcsolatos feladatokat.

Tantárgyak köre:

Magyar nyelv és irodalom, természetismeret, földrajz, informatika, matematika

Évfolyamok:

7.a. 7.b. 8.a. 8.b. tanulásban akadályozott 38 fő tanuló, 5 fő pedagógus

Időtartam:

5 nap, 5 tanóra osztályonként, csoportos tevékenységek

Felhasznált IKT eszközök:

digitális tábla

telefon

fényképező

számítógépek

Az általunk választott projekt részlet kérdései - A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Hogyan maradhatunk egyensúlyban?

Projektszintű kérdés: Hogyan változik térben és időben a hőmérséklet?

Tartalmi kérdés: Hogyan alkalmazkodnak az élőlények a hőmérsékletváltozáshoz?

1. Szófelhő segítségével összeszedték tudásukat a gólyával kapcsolatban.

Alkalmazott program: Tagul

2. Gondolattérképen rögzítették a fogalmak közti kapcsolatokat.

Alkalmazott program: Popplet

3. Megismerkedés a fehér gólya életmódjával az MME oldaláról.

Alkalmazott program: Internet

4. A hazánkban megjelölt fehér gólyák vándorlási útvonalának nyomon követése.

Alkalmazott program: Satellitetracking

5. Megismerkedés a telelőhelyek hőmérsékleti adataival.

Hazai értékekkel történő összehasonlítása.

Alkalmazott program: AccuWeather

6. Matematika órán: Hőmérséklet leolvasásának gyakorlása. Leolvasott értékek sorba rendezése, csoportosítása megadott szempont szerint. Műveletek végzése a leolvasott értékekkel.

7. Informatika órán a hazánkban megjelölt fehér gólyák nevének, hazánkban való tartózkodási helyének, telelési helyének és azok hőmérsékleténektáblázatban történő rögzítése.

Alkalmazott eszköz: Számítógép

8. Projekt zárása: Kvíz - kérdések

Alkalmazott program: Smart

Készítette: Zsolnai Katalin

 

10. oldal / 35

Iskolagyümölcs