See PRO edition

Álláshírdetés

Mohácsi Tankerületi Központ

 

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Meixner Ildikó EGYMI Bólyi Telephelye 
140103

Gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7754 Bóly, Hősök tere 5.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Súlyos, halmozottan fogyatékos tanulók gondozása, kísérése, gyógypedagógus munkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, Gyógypedagógiai asszisztens/gyógypedagógiai segítő munkatárs felsőfokú szakképestíés,

 

•         Magyar állampolgárság

•         Büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

 

Elvárt kompetenciák:

•         Felhasználói szintű MS Windows,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, harmadik személlyel közléséhez

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a cselekvőképességet részben vagy egészben korlátozott gondnokság alatt

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20.§ (2d) bekezdés aa)-ab) pontjában foglalt bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás hatálya alatt

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Schiebelhut Lívia nyújt, a 30/829-5265 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Mohácsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7700 Mohács, Kórház u. 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/013/00296-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógiai asszisztens.

 

•         Személyesen: Tóthné Schiebelhut Lívia, Baranya megye, 7700 Mohács, Kórház u 1-3. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 8.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

A pályázati kiírás a KÖZIGÁLLÁS honlapján.

scroll back to top

Iskolagyümölcs