See PRO edition

Digitális témahét - felső tagozat

Digitális témahét 2017

Meixner EGYMI

KÉPEK

 

7. - 8. évfolyam

Beszámoló

A tavalyi hagyományt követve idén is bekapcsolódtunk a Digitális Témahétbe.

Idén a Hő - sok(k) projektcsomagból dolgoztuk fel, osztályonként 5 tanóra keretén belül az élőlényeknek a külső környezethez (hőmérséklet) való alkalmazkodásával kapcsolatos feladatokat.

Tantárgyak köre:

Magyar nyelv és irodalom, természetismeret, földrajz, informatika, matematika

Évfolyamok:

7.a. 7.b. 8.a. 8.b. tanulásban akadályozott 38 fő tanuló, 5 fő pedagógus

Időtartam:

5 nap, 5 tanóra osztályonként, csoportos tevékenységek

Felhasznált IKT eszközök:

digitális tábla

telefon

fényképező

számítógépek

Az általunk választott projekt részlet kérdései - A tananyag célrendszerét kifejtő kérdések

Alapkérdés: Hogyan maradhatunk egyensúlyban?

Projektszintű kérdés: Hogyan változik térben és időben a hőmérséklet?

Tartalmi kérdés: Hogyan alkalmazkodnak az élőlények a hőmérsékletváltozáshoz?

1. Szófelhő segítségével összeszedték tudásukat a gólyával kapcsolatban.

Alkalmazott program: Tagul

2. Gondolattérképen rögzítették a fogalmak közti kapcsolatokat.

Alkalmazott program: Popplet

3. Megismerkedés a fehér gólya életmódjával az MME oldaláról.

Alkalmazott program: Internet

4. A hazánkban megjelölt fehér gólyák vándorlási útvonalának nyomon követése.

Alkalmazott program: Satellitetracking

5. Megismerkedés a telelőhelyek hőmérsékleti adataival.

Hazai értékekkel történő összehasonlítása.

Alkalmazott program: AccuWeather

6. Matematika órán: Hőmérséklet leolvasásának gyakorlása. Leolvasott értékek sorba rendezése, csoportosítása megadott szempont szerint. Műveletek végzése a leolvasott értékekkel.

7. Informatika órán a hazánkban megjelölt fehér gólyák nevének, hazánkban való tartózkodási helyének, telelési helyének és azok hőmérsékleténektáblázatban történő rögzítése.

Alkalmazott eszköz: Számítógép

8. Projekt zárása: Kvíz - kérdések

Alkalmazott program: Smart

Készítette: Zsolnai Katalin

 

scroll back to top

Iskolagyümölcs