See PRO edition

A tanár is ember

A tanár, mint a modern kor lovagja

Egy megviselt, magányos, fáradt embert látok az út porától elgyötörten rendületlenül előre haladni.Megvívott csatái mély nyomokat hagytak rajta, de küzdelmét a JÓÉRT nem adja fel. Ellenfele a tudatlanság, a gonoszság, a közömbösség, a lustaság, és megannyi emberi gyarlóság, melyek gátolják őt és pártfogoltjait, a gyermekeket abban, hogy teljes és boldog életet élhessenek.Tiszteli mind, ki látja és tudomást szerez arról, mit tesz napról napra, évről évre, emberöltőkön át. Ki hát ő?

A tanár. 

Korábban a nem is olyan régmúltban a tanárok tekintélye a tudásukon alapult. Tisztelték, felnéztek rájuk, mert rendelkeztek azzal a többlettudással, aminek elsajátítása csak és kizárólag a tanárokon keresztül valósulhatott meg.

„ A tudás hatalom.” Szól a közmondás, és kiegészíteném azt azzal, hogy nemcsak hatalom, hanem a tekintély, a tisztelet alapja.

Azonban ma már az internetről minden megtudható. A  tudás direkt módon, intenzíven, egyénre szabott érdeklődésre való tekintettel magunkévá tehető.

 

Mivel érjük hát el, hogy a gyerekek felnézzenek ránk? Hallgassanak ránk? Tiszteljenek minket?

 

Azzal, hogy EMBEREK leszünk a katedrán is, az osztálytermekben is. Nem bújunk a tanári palást titokzatos (de már nem titkos tudást rejtő) redői mögé. Megengedjük nekik, hogy meglássák bennünk az embert. Megtanítjuk nekik, hogy milyen JÓ EMBERNEK lenni. A régi, letűnt értékeket visszahozzuk ezáltal, mint a tisztesség, a becsület, a mások megbecsülése, egymás iránti figyelem.

És hogyan?

Példát mutatunk. Ha látják, hallják, tapasztalják, hogy a tanár is sebezhető, mint ők, szerethető, mint családtagjaik, barátaik, akkor kitartással, és összefogással elérhetjük azt, amit célként megfogalmazva csak egyszerűen így írnék le: Emberek lesznek, emberek, akik képesek harmóniában élni önmagukkal és másokkal. Cseppek a tengerben, akiktől jobb lesz a világ. De ők maguk és közvetlen környezetük biztos, hogy irigylésre méltó tulajdonságok birtokába jutnak.

Miért?

Mert a gyermek életét meghatározó három alappillér (szülő, tanár, maga a gyermek) viselkedési szokásait, egymáshoz való viszonyát, KAPCSOLATÁT pozitív megerősítéseken, és a természetes kíváncsiságon keresztül befolyásolja.

Szerző: Gill Rita

 

 

 

Iskolagyümölcs